Chakra kleuren, elementen, doel & plaats

INHOUDSOPGAVE

Naast het artikel waarin het Chakra systeem beschreven wordt om inzicht te krijgen in je emotionele snelweg. Hierbij een overzicht van de Chakra kleuren, de bijbehorende elementen, het doel in hoeverre je dat kan omschrijven en de plaats in het lichaam.

Dit overzicht kan goed van pas komen als je je meer wilt verdiepen in jouw energiesysteem en een overzichtelijk naslagwerk wilt ten behoeve van Chakra Healing.

Chakra kleuren van het eerste

chakra kleur rood

De afbeelding van het eerste Chakra. Kleuren zijn overduidelijk rood.
Naam in Sanskriet: Muladhara (wortel)
Element: Aarde
Doel: Funderen
Plaats: Perineum, dit is de plek tussen de anus en geslachtsdelen
Levensgebieden:
-Gezin
-Bloei
-Correcte grenzen
-Wortels
-Aarden
-Voeding
-Gezondheid
-Huis
-Financiën
De andere kant van de medaille: Angst
Basisrechten: Om er te zijn en te hebben

Het tweede Chakra

chakra kleur oranje

Kleur: Oranje
Naam in Sanskriet: Svadisthana (zoetheid)
Element: Water
Doel: Beweging en verbondenheid
Plaats: Onderbuik, zo’n 3 cm onder de navel
Levensgebieden:
-Lust
-Behoeften
-Beweging
-Gewaarwording
-Emoties
-Seksualiteit
-Verlangen
De andere kant van de medaille: Schuldgevoel (om te genieten)
Basisrechten: Om te voelen en plezier te hebben

Het derde Chakra

chakra kleur geel

Kleur: Geel
Naam in Sanskriet: Manipura (flonkerend juweel)
Element: Vuur
Doel: Transformatie
Plaats: Plexus Solaris, zo’n 5 cm boven de navel
Levensgebieden:
-Kracht
-Energie
-Activiteit
-Autonomie
-Eigen wil
-Het ego
-Eigenwaarde
-Individuatie
De andere kant van de medaille: Schaamte
Basisrechten: Om te handelen en om een eigen persoon te zijn

Het vierde Chakra

chakra kleur groen

Kleur: Groen
Naam in Sanskriet: Anahata (ongeslagen)
Element: Lucht
Doel: Liefde en evenwicht
Plaats: Midden borst, hart plexus
Levensgebieden:
-Harmonie
-Liefde voor jezelf
-Relaties
-Intimiteit
-Devotie
-Naar buiten treden/stromen
-Acceptatie
De andere kant van de medaille: Verdriet
Basisrechten: Om te beminnen en bemind te worden

Het vijfde Chakra

Kleur: Lichtblauw
Naam in Sanskriet: Vissudha (zuivering)
Element: Geluid
Doel: Communicatie en creativiteit
Plaats: Midden keel, halsvlecht
Levensgebieden:
-Communicatie
-Jouw eigen stem
-Luisteren
-Resonantie
-Creativiteit
De andere kant van de medaille: Leugens
Basisrechten: De waarheid spreken en te horen krijgen

Het zesde Chakra

chakra kleur indigo

Kleur: Indigo
Naam in Sanskriet: Ajna (waarnemen en commanderen)
Element: Licht
Doel: Herkennen van patronen
Plaats: Voorhoofd, derde oog
Levensgebieden:
-Beeldvorming
-Dromen
-Visualisatie
-Visioenen
-Intuïtie
-Inzicht
-Verbeelding
De andere kant van de medaille: Illusie
Basisrechten: Het recht om te zien

Het zevende Chakra

Kleur: Violet
Naam in Sanskriet: Sahasrara (duizendvoudig)
Element: Gedachte
Doel: Begrip
Plaats: Kruin
Levensgebieden:
-Transcedentie
-Immanentie (binnen het bewustzijn blijven)
-Goddelijkheid
-Een Hogere kracht
-Eenheid
De andere kant van de medaille: Gehechtheid
Basisrechten: Het recht om te weten en te leren